През септември мобилни екипи на Националния осигурителен институт отново ще консултират гражданите с цел да ги подпомогнат при избора на по-благоприятен вариант за пенсиониране.

Графиците за посещенията на мобилните екипи в общинските центрове по места ще бъдат оповестени до края на август в приемните на всяко ТП на НОИ.

От НОИ напомнят, че такава кампания е била проведена и през през май. Тогава над 1500 бъдещи пенсионери са се консултирали за вариантите за изчисляване на индивидуалния коефициент на бъдещата им пенсия чрез мобилните групи.

От днес пенсионерите избират как да им се изчислява пенсията

От днес пенсионерите избират как да им се изчислява пенсията

Възможността за избор ще е в сила до 2023 г.

За да се изчисли правилно индивидуалният коефициент, бъдещите пенсионери трябва да представят всички необходими документи за доход и стаж, за да стане ясно кой е по-благоприятният вариант за тях.

От началото на 2019 г. близо 52 000 души са подали заявления за отпускане на трудова пенсия.

От НОИ напомнят, че лицата с подадени заявления в периода от 1 януари 2019 г. до 3 май 2019 г. за отпускане на трудова пенсия с начална дата след 31 декември 2018 г., както и тези от тях, на които е била отпусната такава пенсия до 4 май 2019 г., могат да изберат по-благоприятния за тях начин за изчисляване на индивидуалния им коефициент. До момента 2200 души са се възползвали от този ред.

НОИ пуска калкулатор за изчисляване на пенсиите

НОИ пуска калкулатор за изчисляване на пенсиите

Той ще ориентира бъдещите пенсионери коя методика да използват