Музикаутор иска Световната организация за интелектуална собственост да бъде привлечена, за да съдейства при изготвянето на Национална стратегия за развитие на културата, културните и творчески индустрии, културното наследство и културния туризъм.

В писмо до министъра на културата Боил Банов организацията на композитори и автори Музикаутор посочва, че приветства инициативата за съставяне на национална стратегия за културата, тъй като това е стъпка в посока защита и стимулиране на интелектуалната собственост в България.

От организацията допълват, че една качествена реформа с дългосрочен ефект изисква използването на целия възможен експертен ресурс. Поради това намесата на Световната организация за интелектуална собственост трябва да бъде включена в изготвянето на стратегията, като го подпомогне със своята експертиза и информация относно международните стандарти и традиции в управлението и защитата на интелектуалната собственост.