В официална декларация Главното мюфтийство нарече безпочвени обвиненията срещу 13-те имами, чийто процес започва утре в Пазарджишкия съд.

Имайки претенциите за най-дълбоко познаване на мюсюлманката общност в България с нейната история, бит, култура и традиции, както и отчитайки нейната динамика и настроения през периода на демократичния преход, заявяваме следното, ние, представителите на българските граждани, изповядващи исляма, декларираме нашата подкрепа към нашите съграждани, колеги, братя и сестри, за това, че застрашават националната сигурност, обществения ред и подкопават устоите на конституционно установения ред в България, като насаждат етническа и религиозна омраза, се казва в декларацията на мюфтийството.

Подчертава се, че отправените обвинения са преекспонирани и не кореспондират с истината, твърденията в тях са силно манипулативни.

Българските мюсюлмани, чийто религиозни представители са и част от обвиняемите, са били, са и ще бъдат миролюбиви и толерантни към всеки един представител на обществото, заявява още Главното мюфтийство.

По думите им, с подобни обвинения се уронва авторитетът на религиозната институция на мюсюлманите, като същевременно се подлага на постоянно съмнение авторитета на тези обществено ангажирани личности, на които мюсюлманската общност и администрацията на изповеданието разчитат особено много и имат нужда от тяхната административна и религиозна компетентност за ефективното упражняване на гарантираното право на вероизповедание - колективно, публично и чрез обучение.

Мюфтийството заявява още, че адмирира гражданската самоинициатива на сънародниците, дошли да окажат морална подкрепа на обвинените и ги призоваваме все така да запазят своето прилично поведение и уважение към българския съд.

Припомняме, на първото заседание преди седмица пред съда се събраха над 300 мюсюлмани в знак на протест срещу делото.