От Висшия мюсюлмански съвет изпратиха декларация, приета на 7 май 2019 г. (преди три дни - б.р.). В нея дипломатично призовават следствените органи по места да имат "по-разумни, мъдри и добронамерени действия, съответстващи на чувствителността на темата".

На опита на news.bg да потърси повече информация и конкретика - какво е предизвикало подобно изявление, от администрацията на Висшия мюсюлмански съвет и на Главното мюфтийство, не внесоха яснота.

В документа се казва, че "Висшият мюсюлмански съвет изразява своята загриженост към представителите си по райони и населени места и отхвърля подхода на следствените органи, които са длъжни да вдъхват доверие, а не страх в обществото. В тази връзка призоваваме надлежните институции към по-разумни, мъдри и добронамерени действия, съответстващи на чувствителността на темата".

Според декларацията, през последните месеци се наблюдават тенденциозни действия на следствените органи по отношение на призоваването на мюфтии, имами и ръководства на мюсюлмански настоятелства като свидетели по следствени дела.

От мюсюлманското вероизповедание са разтревожени от: "практиката на следствените органи да призовават като свидетели широк кръг второстепенно заинтересовани служители на Мюсюлманско изповедание въз основа на набеждаващи жалби и сигнали".

Според тях жалби и сигнали били подавани многократно и в резултат на следствени действия останали безрезултатни. Проблемът не е в призоваването, а в начина на призоваването, уточняват от мюфтийството.