От "Четири лапи" са провели първите за 2021г. теренни проучвания по проект "Актуализиране на план за действие за вида кафява мечка".

Изследването бе осъществено в Западните Родопи, в близост до границата на България с Гърция, където мечката е все още във висока численост и плътност. Цел на предвидената серия от теренни проучвания е сравняване на днешното състояние на вида с данните, получени преди около десет години.

Регистрираните следи (индивидуализирани по публикуваната методика на Spassov et al. 2016) и получените данни от поставени фотокапани, дадоха възможност в изследваната област да бъдат забелязани четири мечки (женска с 2-годишно мече, възрастен мечок и млад 4-5 годишен мечок). Направеният до момента анализ показва, че в изследвания район от Западните Родопи обитават поне седем мечки. Този брой се приближава до най-високата регистрирана от нас численост - девет животни от 2011 г.

Според членовете на екипа състоянието на вида в конкретния район като плътност и численост е добро. Причините за това са свързани с подходящите местообитания в запазените стари гори, липсата на бракониерство в този район, но също и с наличието на изкуствени хранилки, привличащи мечките в района, особено през пролетта и есента.

Предстоят още проучвания на терен, които да дадат информация за анализа, част от предстоящия план.

Между 13 и 16 май, екип, който включваше проф. Николай Спасов, ас. Асен Игнатов и Мирослав Иванов (ръководител на проекта), проведе теренно изследване в рамките на проекта на "Четири лапи" за подготвяне на новия десетгодишен национален план за действие за кафявата мечка в България.

От "Четири лапи" напомнят, че кафявата мечка е защитен вид на територията на страната ни. За съжаление мечките са заплашени от множество заплахи като изчезващи местообитания, бракониерство и конфликт човек - мечка там, където животните се приближават до райони със стопанска дейност. Целта на разработвания план за действие е популациите от мечки на територията на България да бъдат опазени.