Над 12 хиляди души са получили консултации и помощ от началото на извънредното положение на безплатния телефон на социалното министерство, съобщи БНР.

Над 3 000 от хората са поискали по телефона информация за социална защита и подпомагане. Често задаван въпрос е при какви условия се отпуска еднократната помощ от 375 лв. за родители, които са в неплатен отпуск.

От министерството уточняват, че изплащането на месечните помощи за деца не е спирано по време на извънредното положение.

1 500 са питали и за безопасните условия на труд в условията на COVID-19. 

600 работодатели са получили информация по схемата 60:40 за въвеждане на дистанционна работа и как се ползват отпуски.

700 са се обадили и са питали как да се регистрират в бюрата по труда по електронен път. Други 600 са питали за обезщетения за безработица и размера ѝ.