Повечето градски части в България трябва да ограничат трафика, за да се преборят с нарастващите нива на замърсяване на въздуха. За това призова Европейският алианс за обществено здраве - организация, представляваща над 80 НПО-та, сред които и Българската асоциация за закрила на пациентите.

Проучване, проведено от ЕРНА, сочи, че забраната на замърсяващи превозни средства може да спре съответно с до 23% и 36% замърсяването с прахови частици и азотен оксид в големите градове с население от над един милион жители. По този начин ще бъдат спестени до 130 милиона евро на година от здравни и други разходи.

От БАЗП посочват, че според Европейската агенция за околната среда замърсяването на въздуха е основната причина преждевременна смърт в резултат от фактори, свързани с околната среда според, като тази цифра е най-висока в големите градове.

Според Световната здравна асоциация замърсяването на въздуха причинява заболявания, свързани с по-високи нива на смъртните случаи от коронавирус.

От Асоциацията напомнят, че от 2011 г. България е в нарушение на Правилата на ЕС за качество на въздуха.

ЕК отново съди България заради мръсния въздух

ЕК отново съди България заради мръсния въздух

Страната ни вече беше осъдена през 2017 г.

1/3 от Фонда на ЕС за възстановяване от коронавируса в размер на 672 милиона евро, който ще получат правителствата, ще бъде предназначен за зелени инвестиции, включително транспорт.

Ренета Илиева, координатор по проекти в Българска асоциация за закрила на пациентите, посочва, че ежегодно 15 000 души у нас умират от замърсяване на въздуха. Според нея политиките за подобряване на качеството на въздуха в по-големите градове не са успешни през последните години, почти не се прилагат нови мерки, а замърсяването на въздуха достига екстремни нива. Липсват и стимули за гражданите да преминат към екологичен транспорт.

От ЕРНА са категорични, че кметовете трябва да приемат широк обхват от мерки, подходящи за техните градове, с ефективни опции, които са на разположение независимо от бюджета.

По данни на Алианса 2/3 от големите градове нарушават стандартите за чист въздух, зададени от Световната здравна организация, като в най-голяма степен са засегнати неблагоустроените жилищни квартали. Според EEA PM, NO₂ и O₃ са причината за преждевременната смърт на близо 14 000 българи.

Проучване от миналата година е установило, че мръсният въздух струва на пълнолетните българи 1568 евро средно на година, главно под формата на здраве, загубени работни дни и преждевременна смърт.

За година 15 хил. българи са починали заради замърсен въздух

За година 15 хил. българи са починали заради замърсен въздух

Основните замърсители са прах, серен двуокис, азотни окиси, оловни аерозоли, амоняк