За 2020 г. предстои да бъдат подменени 2 249 711 лични документи. От тях 996 257 лични карти, 630 666 паспорта и 622 788 свидетелства за управление на моторно превозно средство.

Данните представи Светлана Ценева, директор на Дирекция "Български документи за самоличност" при СДВР на пресконференция, посветена на изтичащия голям брой лични документи на български граждани през 2020 г.

От началото 2019 г. до 17 декември са издадени общо 1 844 825 лични документи. От тях 653 433 лични карти, 847 040 паспорта и 344 352 свидетелства за управление на МПС.

Обявени са за изгубени или открадни български лични документи от началото на годината общо 113 267 документи. От тях 87 429 лични карти, 8 341 паспорта и 17 497 свидетелства за управление на МПС.

През втората седмица на декември в сравнение с първата седмица на месец декември подадени заявления за издаване на лична карта са със 17% повече. Очакванията на Светлана Ценева през 2020 г. след месец април увеличението да бъде в пъти повече.

Създадена е необходимата организация за обслужване на гражданите през 2020 г. предвид очаквания голям брой хора, които ще се редят на гишетата за изтичане на личните им документи през идната година. За това се въвеждат промени, които да улеснят хората, като например промяна в нормативната уредба с цел да се облекчи административната тежест.

При издаване на първа лична карта удостоверителен документ за раждане се представя само в случаите, когато лицето на притежава валиден документ за самоличност.

При промяна на български личен документ не се изисква попълването на роднински връзки. Таксата за документа за самоличност може да бъде заплатена чрез пост терминал. Ежедневно се предоставя информация за натовареността в съответната областна и столична дирекция, за да преценят хората в кое управление да подадат документите си за самоличност.

Създадена е организация да се премине на удължено работно време. Всеки областен директор предвижда отваряне на допълнителни гишета, предвид натовареността, при която може да се работи.

Организацията на работа между коледните и новогодишните празници на Дирекция "Български документи за самоличност" е следната: на 23, 27, 30 и 31 декември с работно време от 8.30 до 17.30 ч. Услугата може да бъде обикновена, бърза и ескпресна до 8-работни часа.

За това от МВР призовават хората предсрочно да подадат заявление за смяна на лична карта, паспорт или шофьорска книжка преди изтичане на крайния срок на валидността на документите. Хората могат да подадат заявление за издаване на личен документ във всяко едно звено за Български документи за самоличност на територията на съответната областна дирекция или всички електронни услуги на МВР.

Освен това от МВР съветва хората, които ще пътуват зад граница да пътуват с валидна лична карта. Децата до 18 годишна възраст напускат пределите на страната с паспорт. Преди тръгване хората трябва да проверят валидността на документите си, както и документите на децата си. При кражба на документите за самоличност, хората трябва да уведомят най-близкото полицеско управление на територията на страната и на другата държава. В такъв случай се издава временен паспорт от дипломатическите или консулските представителства в чужбина.

МВР напомня на хората, че крайният срок за подаване на заявления за подмяна на лична карта е 30 дни след датата на изтичане на валидността на личната карта. Родителите на дете до 14-годишна възраст за задължени в 30-дневен срок да подадат заявление за лична карта в присъствието на детето и на единия родител. При неспазване срока за издаване на личната карта и подмяна на вече издадената, но с изтекъл срок на валидност глобата е в размер от 20 до 150 лева. Тази санкция важи за родител, който не снабди детето си с лична карта.

През 2020 г. личните карти ще бъдат издавани от сегашния образец лични карти. Догодина трябва бъде подписан договорът с новия изпълнител за новите лични карти. Те трябва да бъдат с електронен носител на информация и ще съдържа сведения за електронна идентификация и биометрични данни.