Мобилният оператор VIVACOM регистрира значителен спад на измамите по телефона в собствената мрежа.

В резултат на съвместни действия между телекома и МВР са отчетени над 50 пъти по-малко опити за телефонни измами.

За максимално ограничаване на възможностите за ало-измами от телекома са ангажирали допълнителен човешки и финансов ресурс. 

Сформиран е екип от експерти и е създадена организация за ежедневен мониторинг на телекомуникациите за нетипичен трафик, който се изразява в последователно набирани множество стационарни номера от мрежата на оператора от чуждестранни или български мобилни номера.

По данни на VIVACOM, през февруари броят на опитите за измами по телефона в мрежата на телекома е 81 000. През март те са намалели 5 пъти - 18 792, а през април са сведени до 1 515.

Телекомът отчита, че само с общи усилия може да се противодейства на този вид измами.