1 302.5 хил. българи са пътували през четвъртото тримесечие на 2019 г. Преобладаващата част от тях - 81.1%, са пътували само в страната, 17.1% - само в чужбина, а 1.8% са пътували както в страната, така и в чужбина. Това показват данните от последното проучване на НСИ.

В сравнение със същото тримесечие на 2018 г. общият брой на пътувалите лица на възраст 15 и повече навършени години нараства с 18.9%.

През четвъртото тримесечие на 2019 г. най-много са пътували българите на възраст 25 - 44 години - 625.5 хил., или 48.0% от всички пътували лица.

Във всички възрастови групи преобладава относителният дял на пътуванията в страната, като най-висок е при лицата на възраст 25 - 44 години - 86.7% от пътувалите в тази възрастова група. При пътуванията в чужбина делът на пътувалите лица на възраст 45 - 64 години е най-голям - 24.3% от пътувалите в съответната възрастова група.

3,7 млрд. евро са приходите от туристи в България през 2019 г.

3,7 млрд. евро са приходите от туристи в България през 2019 г.

В България са отчетени 479 276 чуждестранни туристически визити

По-голямата част от туристическите пътувания на лицата на възраст 15 и повече навършени години в страната са били с цел "посещение на близки", докато тези, реализирани в чужбина, са за "почивка и екскурзия", посочени съответно от 47.0 и 54.9% от тях.

През четвъртото тримесечие на 2019 г. като самостоятелни са били регистрирани 1 486.0 хил., или 88.4% от общия брой лични пътувания. Относителният дял на самостоятелните пътувания без резервация в страната е 92.1%, а на тези в чужбина - 67.4%.

В структурата на разходите по видове с най-голям относителен дял в страната са тези за храна - 39.7%, докато в чужбина са разходите за транспорт - 33.9% .

През четвъртото тримесечие на 2019 г. средният разход при пътуване с лична цел на едно лице на възраст 15 и повече навършени години е 172.07 лв. в страната и 545.65 лв. в чужбина.

Същевременно разходите на едно лице за професионално пътуване са средно 167.84 лв. в страната и 1 063.79 лв. в чужбина.