Напрежение възникна сред животновъдите в Свиленградско заради увеличената популацията на вълците в защитена зона "Сакар", съобщават от РИОСВ-Хасково.

Според екоинспекцията съществуват основателни съмнения, че някои от стопаните на селскостопански животни прибягват до забранени методи за намаляване на вълчата популация, като залагане на отровни примамки.

Същевременно се наблюдава значителна смяна на партньорите при повечето от двойките царски орли гнездящи в района, вероятно поради отравяне. Две от десетте територии на царският орел в Сакар планина през тази година не са заети от двойки птици, което е особено притеснително, посочват от РИОС-Хасково.

Заради проблема екоинспекцията организира среща на 2 октомври в Свиленград с представители от полицията, митницата, прокуратурата, ОДБХ, БДЗП, РДГ, НПО, кметовете на Общините Свиленград и Тополовград, ловни сдружения и засегнати животновъди в района на ЗЗ "Сакар".

По време на срещата ще бъдат представени презентации, които ще засегнат актуални въпроси, касаещи законодателството, международния опит, контрола и съвместните действия за предотвратяване използването на отровни примамки.