За пръв път от десетки години насам се установява появата на съвсем нови колонии от птици по река Дунав.

Зоолозите ги намират не само по островите, а и в блатата по брега.

Най-важните се намират в двете нововъзстановени влажни зони - Природен парк "Персина" на остров Белене и блатото Калимок, близо до Тутракан. На Калимок има нова колония на малки корморани, която наброява близо 400 двойки, което е голяма численост за този силно застрашен вид.

За сравнение, най-голямата колония досега беше в биосферния резерват на езерото Сребърна, като пикът й е достигал до 300 двойки. Благодарение на новата колония този рядък в света вид е увеличил числеността си над два пъти в сравнение с 2006 г.

Спокойно може да се каже, че в България вече има още две смесени птичи колонии от значимостта на тази в Сребърна, която е включена в списъка на световното природно наследство на ЮНЕСКО.

Сега колонии от подобен мащаб и разнообразие има вече на още две места - Калимок и Персина. А дори и пеликаните, които са символът на Сребърна, има голяма вероятност да се върнат да гнездят в новите блата на остров Белене, където вече имат идеални условия.

Наблюденията са проведени от научна експедиция по българското течение на реката, организирана от Световния фонд за дивата природа (WWF).
В новосъздадените защитени зони са се оформили изключително богати смесени колонии от водолюбиви птици.

29 юни се отбелязва като Международен ден за опазване на река Дунав - най- голямата европейска река след Волга, но и най-урбанизираната и най-замърсената. Същевременно, в долното й течение все още съществуват райони с изключително добре запазена природа.

По инициатива на Световния фонд за дивата природа (WWF), преди 10 години четирите държави по долното течение на реката - България, Румъния, Украйна и Молдова, подписаха споразумение за изграждане на "Зелен коридор "Долен Дунав".
То предвижда запазването и възстановяването на над 1 млн ха влажни зони, както и създаването на 160 хил. ха нови защитени природни територии в този участък.