Със заплаха за искане на оставка на заместник-кмета на София Евгени Крусев започна днешната сесия на Столичния общински съвет (СОС). Крусев е зам.-кмет по направление "Транспорт и транспортни комуникации".

Заканата беше отправена от общинския съветник от Реформаторския блок Борислав Бориславов. Той поиска в сесията да се гласува промяна на дневния ред, от който да отпаднат точките 5, 6 и 7, които са по доклади на Крусев.

"Докладите на зам.-кмета Евгени Крусев са обида към СОС и нарушение на правилника. Трите доклада са по един лист, без продължение, без анализ и без становище. Ако още веднъж представи такъв доклад, ще му поискаме оставката", аргументира се съветникът от реформаторите.

Като сравнение Бориславов посочи докладите на зам.-кмета по направление "Култура, образование, спорт и превенция на зависимости" Тодор Чобанов. Докладите на Чобанов са за преименуването на две училища. В тях имало изложени по 7 предложения и становище.

В подкрепа на предложението за отпадане на трите точки се обяви и общинският съветник от БСП Иван Таков. "Съгласен съм с г-н Бориславов. Скандално е тези действия, които трябва да се предприемат в трите точки, да бъдат поместени в такъв доклад."

Отпадането на трите точките беше предложено за гласуване от председателя на СОС Елен Герджиков.

От 56 гласували обаче 31 гласуваха "против", а 23 - "за", с което предложението не беше прието.

Снимка 314892

Източник: Фейсбук

Въпросните точки 5, 6 и 7 касаят ресора на зам.-кмета Крусев - "Транспорт и транспортни комуникации".
Точка 5 от днешния дневен ред на СОС е за обособяването на пешеходна зона по булевард "Витоша" в участъка от улица "Алабин" до булевард "Ал. Стамболийски".
Точка 6 е относно обособяването на пешеходна зона по улица "Георг Вашингтон" в участъка от улица "Трапезица" до улица "Пиротска".
С точка 7 от дневния ред се предлага обособяването на "успокоена зона" с ограничение на скоростта за движение на МПС до 30 километра в час и изграждането на велоленти в карето между улица "Алабин", булевард "Хр. Ботев", булевард "В. Левски", булевард "Цар Освободител" и ул. "Леге". В точката заляга и изграждането на велоалеи по булевард "Монтевидео" и булевард "Овча Купел".

Снимка 314891

Източник: Сайт на СОС