Публикуваният за обществено обсъждане нов Проект на Закон за водоснабдяването и канализацията е необходимо да бъде съществено преразгледан, тъй като не защитава правата и интересите на потребителите на ВиК услуги.

Това констатира омбудсманът Диана Ковачева в становище до министърът на регионалното развитие и благоустройство арх. Иван Шишков.

В Проекта доминира държавното управление във ВиК сектора, където има една Асоциация, един ВиК оператор, с единна цена на ВиК услугите, посочи Ковачева.

Спрямо Стратегията за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в Република България 2014 - 2023 г. качеството трябва да отговаря на цената на ВиК услугите, което от Проекта не става ясно как ще бъде осъществено, посочва омбудсманът. Тя обръща внимание, че новата Комисия единствено ще одобрява цените на ВиК услугите, без да контролира качеството на изпълнение.

Въпросният контрол ще се осъществява от МРРБ, но Диана Ковачева не разбира защо от 15 показатели, в момента са само 3- общи загуби на вода във водоснабдителните системи и срокове за тяхното намаляване; експлоатационни показатели за ефективност; финансови показатели за ефективност.

Омбудсманът подчертава, че е категорично против отпадането на важни показатели като качеството на питейната вода; нивото на покритие на ВиК услугите; непрекъснатостта на водоснабдяването; аварии на водоснабдителната система и аварии на канализационната система.

При определяне на социалната поносимост на цените на ВиК услугите пък няма промени, посочва Ковачева и допълва, че в Проекта липсва определение на понятието "уязвими потребители" и съответно не се предвиждат изменения в Закона за социалното подпомагане.

Цената на водата ще се изчислява по нова схема

Цената на водата ще се изчислява по нова схема

Създава се структура, регулираща ВиК услугите, която ще се отчита пред НС

Тя припомня, че Народното събрание в края на 2019 г. е възложило до 15 май 2020 г. регионалният министър да подготви проект на Закон за ВиК, който да реши проблемите в сектора, в това число социална поносимост на цените на ВиК услугите и въвеждането на водни помощи. В тогавашният проект предвидени помощи нямаше, както и в настоящия, посочва омбудсманът и настоява да се приеме механизъм за подпомагане на водно бедните хора.

Диана Ковачева подчертава, че няма предвиден независим орган, който да контролира изпълнението на бизнес програмите от ВиК операторите, а такъв е предвиден да се осъществява от самите тях.

Също така единната цена на ВиК услугите в обособена област остава, независимо от начина на предоставяне на услугата. Това прави цената икономически необоснована предвид разходите за доставянето й, допълни още омбудсманът.