Омбудсманът Диана Ковачева твърди, че удължаването на срока за техническите паспорти с две години няма да реши проблемите. Тя е изпратила своето становище по проекта за изменение на наредбата за техническите паспорти до служебния министър на регионалното развитие и благоустройството Виолета Комитова.

В проекта се предлага срокът за съставяне на техническите паспорти на съществуващите сгради - държавна, общинска или частна собственост, включително смесените (държавна, общинска и частна собственост), да бъде отложен с две години - до 31 декември 2024 г., а не до края на 2022 г., както бе досега. Това е поредното отлагане на сроковете от повече от десетилетие въпреки заканите, че няма да има такива.

До 31 декември 2024 г. удължават срока за паспортизация на сградите

До 31 декември 2024 г. удължават срока за паспортизация на сградите

Само 0,39% от регистрираните през април 2021 г. сгради имат паспорти в Агенцията по кадастър

Освен отлагане на срока трябва да има и други изменения в наредбите за да се постигнат целите и резултатите. Освен това е нужно да се осигури паспортизацията ресурсно и финансово. Диана Ковачева е категорична в позицията си, че децентрализацията на процеса и възлагане на разходите изцяло на гражданите е практически нереалистичен подход. Преуреждането на материята задължително трябва да включва участието на публичните институции, както и финансиране от държавния бюджет или чрез други финансови механизми.

Омбудсманът подчертава, че по данни на АГКК едва 0.39% от съществуващите сгради имат паспорти.

Тя припомня, че заради десетките жалби на граждани, свързани с издаването на технически паспорти на жилищни сгради до края на 2022 г., още на 15 март т.г. е изразила становище, че отлагането на процедурата е редно да се използва за цялостно преосмисляне на концепцията.