Министър Джевдет Чакъров подписа 28 нови окончателни заповеди за зони от НАТУРА 2000 за защита на дивите птици, които ще бъдат обявени в „Държавен вестник".

С това процедурата по обявяването им приключи, съобщават от пресцентъра на Министерството на оклната среда и водите.

Новите зони са защитена зона „Раяновци", „Понор", „Златията", „Язовир Овчарица",  „Комплекс Стралджа", „Адата Тунджа", „Обнова", „Руй", „Рибарници Челопечене", „Остров до Горни Цибър", „Чаиря", „Горни Дъбник Телиш", „Цибърско блато", „Сребърна", „Рибарници Орсоя", „Стената", „Гарванско блато", „Блато Малък Преславец", „Централен Балкан", „Остров Вардим", „Рибарници Мечка", „Ломовете", „Априлци", „Долни Богров - Казичене", „Пирин", „Язовир „Пясъчник", „Бяла река" и „Деветашко плато".

В процес на изготвяне на окончателни заповеди за обявяване са още 50 зони за опазване на дивите птици, приети с Решение на Министерски съвет № 122/2007 г., с което България ще изпълни поетия пред ЕК ангажимент.