Над 30 000 хора с увреждания и възрастни ще получат услугите личен асистент и патронажна грижа, съобщиха от социалното министерство. Подобряване на качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и на възрастните хора е целта на Плана за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа в периода 2018-2021 г.

Планът бе приет от членовете на Националния съвет за социално включване. Приоритетни целеви групи включват хората с умствена изостаналост и с психични разстройства, лицата с различни форми на деменция, възрастните, които не могат да се обслужват сами, както и трайно настанените в държавните психиатрични болници.

Общините получават над 15 млн. лв. за асистенти на хора с увреждания

Общините получават над 15 млн. лв. за асистенти на хора с увреждания

Ще бъде оказана подкрепа на над 15 000 хора с увреждания и хора над 65 г.

Според плана в областите ще бъде развита патронажна грижа за лица с увреждания и възрастни хора, които са в нужда. Според документа се предвижда финансирането на транспорта и продължаване на предлагането на социални услуги в домашна среда - личен асистент, социален асистент и домашен помощник. Тези две дейности са в подкрепа на над 30 000 лица.

В документа е разписано, че до 2021 г. трябва да се закрият 10 специализирани институции за лица с психични разстройства и с умствена изостаналост, които са с най-лоши условия за живот. От тях ще бъдат изведени около 750 души, за които ще бъде осигурена качествена грижа и подкрепа в нови услуги в общността.

За предстоящите четири години се предвижда изграждането на 100 нови социални услуги за над 2100 потребители.

С 65 млн. лева годишно осигуряват социален асистент на 50 хил. души

С 65 млн. лева годишно осигуряват социален асистент на 50 хил. души

Досега парите са идвали по еврофондове, информира Зорница Русинова

До 31 януари 2018 г. Агенцията за социално подпомагане и Националното сдружение на общините в България ще изготвят карта на социалните услуги, които ще бъдат изградени в страната.

Планът включва и мерки за повишаване на квалификацията на новите екипи от социални работници, които ще правят подбора и оценката на потребителите при настаняването им в новоизградените центрове за социални услуги. Документът да бъде обсъден от Министерския съвет.