Резултатите от лабораторното изследване на пробите, взети от изхвърлените свине в коритото на река Янтра край село Писарево, община Горна Оряховица, област Велико Търново, са отрицателни за Африканска и за Класическа чума по свинете (АЧС и КЧС). Това съобщиха от Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ).

От Агенцията са извършили проучване на произхода на свинете. Установено е, че намерените останки са от около 17 свине - в различни възраст и стадии на разлагане. По всяка вероятност свинете са изхвърлени на същото място в различни дни в последния месец.

Върху някои от намерените свине е установено наличието на групов идентификатор (ушна марка) на търговеца от Нидерландия, продал животните на български ферми. Прасета със същата марка са доставени до общо 3 обекта в общините Горна Оряховица и Лясковец.

Поставянето на групов идентификатор е обичайна практика в свиневъдството и отговаря на законодателството в ЕС, но в случая възпрепятства установяването коя от трите ферми неправомерно е изхвърлила свинете в река Янтра.

В трите ферми, получили свине от нидерландския търговец са извършени проверки от ОДБХ Велико Търново. Няма открити несъответствия в обектите.

10 мъртви прасета изплуваха от река Янтра

10 мъртви прасета изплуваха от река Янтра

Районът е отцепен от полицията

Останките от животните са извадени от реката и унищожени още в петък, 28.05.2021 г. Извършена е дезинфекция в засегнатия район.

От БАБХ съдействат на органите на полицията, които провеждат разследване по случая.