След като стана ясно, че инспекторите на Държавната агенция за метрологичен и технически контрол (ДАМТ) не са открили проблеми в Симеоновския лифт, от „Витоша ски” коментираха, че колизия между Закона за горите, Закона за устройство на територията и точка 144 от Плана за управление на ПП Витоша възпрепятства модернизацията на лифтовете и ски пистите и прави невъзможно да се обновят съоръженията в планината.

Инспекцията не откри проблеми на Симеоновския лифт

Инспекцията не откри проблеми на Симеоновския лифт

В неделя дете падна от кабинка на лифта в движение

Отбелязва се, че почти 10 години „Витоша ски“ полага огромни усилия да убеди държавните и общински институции, че модернизацията на инфраструктура във Витоша е абсолютно належаща. Това се доказва и от всички социологически изследвания, които еднозначно показват, че гражданите на София категорично искат нова визия на парка.

Става ясно, че още преди 7 години е изготвен нов проект за Туристическа и ски зона Алеко, консултиран от канадската компания „Еко сайн“. Управляващ фирмата е един от безспорните авторитети в тази област, Пол Матюс – човекът, правил ски зоните за олимпиадите във Ванкувър и Сочи.

Проектът обаче още е блокиран от жалбите на неправителствени организации, възползващи се от взаимнопротиворечащи си закони в България, твърдят от "Витоша ски". Вместо неяснотите да бъдат изчистени, проблемът беше задълбочен. Приеха се промени в Закона за горите, които влизат в явна колизия с Плана за управление на ПП Витоша.

Според промените от 2012 година в Закона за горите, подмяната на съществуващите лифтове започва с промяна на статута на територията под самите тях, която в момента се води горска. Същевременно, сега действащият План за управление на ПП Витоша забранява изключването на всякаква земя от горския фонд на територията на природния парк. Тоест, планът забранява това, което законът изисква.

Става ясно, че освен със Закона за горите, Планът за управление влиза в колизия и със Закона за устройство на територията, макар, че допуска подмяната на съществуващите лифтове.

За да се подмени един стар лифт от миналия век с нов по същото трасе обаче, следва да се сменят фундаментите и стълбовете. Тази подмяна, по смисъла на Закона за устройство на територията, е строителство. А ново строителство, съгласно действащия План за управление на ПП Витоша, е забранено, подчертават от "Витоша ски".

В заключение се посочва, че компанията е готова да извърши пълна модернизация на съоръженията в ПП Витоша, веднага щом това бъде разрешено от нормативната уредба.

Това ще даде възможност Витоша да бъде превърната в модерен и гостоприемен за туристи и спортисти природен парк. Обратното ще означава, че и през тази година абсолютно нищо няма да се промени.