Пеликаните в резервата "Сребърна" започнаха да гнездят, потвърдиха от Регионалната инспекция по околната среда и водите в Русе.

Образували са се около 70 брачни двойки.
Голяма част от пеликаните са се заселили в старото гнездилище в резервата. Част обаче от птиците са се настанили върху изградената през миналата година от фондация "Льо Балкан" платформа, чийто модел е заимстван от платформа в езерото Керкини в Гърция.

Очаква се първите малки птици да се излюпят през април, тъй като птиците гнездят месец по-късно от обичайното заради лошите метеорологични условия.

Обстановката в резервата е спокойна. Нивото на езерото е 320 сантиметра.