Представители на 9 пенсионерски организации от страната и от Съюза на офицерите и сержантите от запаса излизат на протест срещу политиката на управляващите. Според хората от третата възраст политиката на вдигане на цените е терор. Протестът е обявен за утре.

По време на пресконференция в БТА бе обявено, че президентът Румен Радев подкрепя исканията им. "Имаме право на по-достоен живот, който сме заслужили."

"Спрете унищожителния геноцид срещу възрастните хора и инвалидите. Пари има, но липсва политическа воля и професионална компетентност", заявиха на пресконференцията.

Според проф. Пенчо Пенчев, кандидат за вицепрезидент на изборите през 1996 г. в двойка с Минчо Минчев от Отечествена партия на труда, са необходими спешни мерки за подобряване на състоянието на българите.
Това, което управляващите правят, е повече от геноцид. Сравнете демографските показатели на България и на Уганда. Те (управляващите) нямат понятие какво правят. Страната си отива, с 2 млн. души нищо не правим, каза той.

Пенчев припомни, че през 1996 г. са предложили Програма за устойчиво развитие на България. В момента в света само 30 държави нямат национални стратегии. България не върви по пътя, тя е изхвърлена от културния живот на всички страни, каза проф. Пенчев.

Според Димитър Нинов е нужно качествено здравеопазване и ежегодно индексиране на пенсиите за хората от трета възраст. 10% от работещите в страната са работещи бедни. Може да се подобри благосъстоянието на българина, ако се направят три стъпки: Намаляване наполовина на сивия сектор, повишаване на общо данъчната тежест до 34% за сметка на богатите и ревизия на концесионните договори.

30-32% е сивият сектор по данни Световната банка, обоснова се Нинов. Ако той се съкрати наполовина, в бюджета ще постъпват ежегодно 5-6 млрд. В България 29% от приходите са от данъци при 40% данъчни постъпления в хазната за страните ЕС, изтъкна той. Има над 500 трайно неизгодни концесионни договори. От тях по оценка на БОРКОР бюджетът губи 1 млрд. лева годишно, каза Нинов.

Веселин Стоянов от вестник "България без граници" разказа за своя среща със съпредседателя на ОП Валери Симеонов, който отговрил на въпрос за неизпълнените предизборни обещания с: "ние сме 4:1. Четири точки (предлагат - б.р.) ГЕРБ, една - Обединените патриоти".
Така Симеонов, по думите на Стоянов, обяснил, че приоритет на ГЕРБ са строителството и санирането, защото там се печелело най-много. Симеонов потвърдил и че се краде. 

Това е политика срещу пенсионерите, която се води през последните 30 години. Мислят само за днешния ден, създават противопоставяне сред самите пенсионери, обобщи Стоянов.

Акад. Ганчо Попов от Академия трета възраст заяви, че Хърватия, Словения и Холандия имат партия на третата възраст. Нека излязат млади хора и да ни поведат, призова той.

В началото на пресконференцията бе прочетена декларация, която обединява протестиращите пенсионерски сдружения. Тя е мотивът за утрешния протест. Текстът на декларацията е:

  1. От 01 юли 2019 г. да се индексират всички пенсии за осигурителен стаж и възраст с механизма за преизчисляване на основата на средния осигурителен доход за предходната календарна година с отчитане на средногодишната инфлация за 2016 и 2017 г.
  2. Минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст от 01 януари 2019 г. да възлезе на 55% от минималната работна заплата, установена за същата година.
  3. Пенсиите за инвалидност поради общо заболяване, трудова злополука, професионална болест или военна инвалидност, да се определят след актуализиране на нормативната и поднормативната уредба свързана със социалното осигуряване, здравеопазването, медицинската експертиза и оценката на работоспособността на хората с увреждания и да са обвързани с размера на социалната пенсия за старост в съотношение от 100% до 160% за различните пенсии.
  4. Да се отмени §6, ал.1 от Преходните и заключителните разпоредби на КСО, тъй като тази норма е в нарушение на принципите на равнопоставеност и справедливост и по своята същност налага дискриминация по отношение на част от българските пенсионери.
  5. Да се приеме Закон за възрастните хора, които съставляват над 30% от населението на България.