Индексът на цените на производител в селското стопанство за третото тримесечие на 2023 г. се понижава с 24.9% спрямо същото тримесечие на 2022 г. Това показват данни на Националния статистически институт (НСИ).

Това е в резултат на понижение на индекса на цените на продукцията от растениевъдството с 30.5% и на повишение на индекса на продукцията от животновъдството - с 10.5%. Калкулациите сочат, че предходната година цените на селскостопанската продукция отбелязват спад с 23.8%, като в растениевъдството те се понижават с 29.9%, а в животновъдството се увеличават с 13.9%.

В същото време през третото тримесечие на настоящата година спрямо същия период на миналата е регистриран спад в цените на зърнените култури - с 37.1%, и в цените на техническите култури - с 33.7%. Причината е намалението на цената на меката пшеница - с 38.1%, и на слънчогледа - с 35.6%. Цените на зеленчуците и плодовете пък вървят нагоре с 9.5%. Спрямо същото тримесечие на 2022 г. цените на живите животни се увеличават с 21.2% в резултат на нарастването на цените на едрия рогат добитък - с 13.8%, свинете - с 30.4%, и на бройлерите - с 18.4%.

Цените на селскостопанската продукция спадат с 5.9% през първото тримесечие на 2023 г.

Цените на селскостопанската продукция спадат с 5.9% през първото тримесечие на 2023 г.

Цените на живите животни се увеличават с 16.7%

При продуктите от животновъдството също е регистрирано увеличение на цените с 0.7%, което е в резултат на намаляването на цените на кравето мляко - с 5.8%, и увеличението на цените на кокошите яйца за консумация - с 11.8%.

През третото тримесечие на 2023 г. спрямо 2022 г. по-ниски са цените на зърнените култури - с 35.5%, в резултат на спада на цените на меката пшеница - с 36.9%, а при техническите култури намалението е в размер на 33.6%, в резултат на намалението на цените на маслодайния слънчоглед - с 35.5%. Това намаление не може да бъде компенсирано от ръста на цените на зеленчуците и плодовете - с 5.5%.

В животновъдството през третото тримесечие на 2023 г. спрямо 2022 г. цените на живите животни се увеличават с 28.3%, в резултат от повишаването на цените на свинете - с 36.0%, и на птиците - с 27.4%.

Цените на продуктите от животновъдството отбелязват ръст от 0.8%, което е в резултат на увеличението на цените на млякото от дребен рогат добитък - с 12.8%, и на кокошите яйца за консумация - с 11.1%. Цените на кравето мляко отбелязват спад от 5.0%.

От друга страна, индекси на цените на продуктите и услугите за текущо потребление в селското стопанство Индексът на цените на продуктите и услугите за текущо потребление в селското стопанство за третото тримесечие на 2023 г. е по-нисък с 10.8% спрямо същото тримесечие на предходната година и със 7.6% спрямо 2022 година.

Основните храни и повечето плодове и зеленчуци поскъпват при цени на едро

Основните храни и повечето плодове и зеленчуци поскъпват при цени на едро

Леко поевтиняват кравето сирене, захарта лимоните, гроздето, червените чушки, морковите и лукът

През третото тримесечие на тази година спрямо съответното тримесечие на изминалата е отчетено повишение в цените на: посевния и посадъчния материал - с 9.9%, и ветеринарномедицинските продукти - с 4.6%.

Намаляват цените на: електроенергията и горивата - с 8.5%, минералните торове - с 44.9%, продуктите за растителна защита - с 5.4%, и фуражите - с 0.6%.

Спрямо 2022 г. е регистрирано повишение в цените на: посевния и посадъчния материал - с 12.8%, ветеринарномедицинските продукти - с 5.9%, и фуражите - с 5.5%. Намаляват цените на: електроенергията и горивата - с 3.5%, минералните торове - с 41.7%, и продуктите за растителна защита - с 3.3%.

Стартира кампанията "Достъпно за вас"

Стартира кампанията "Достъпно за вас"

Нейната цел е да бъдат постигнати трайно ниски цени на хранителните продукти от първа необходимост