Провериха 222 търговски обекта за продажба месо и месни продукти преди наближаващите Коледни и Новогодишни празници, съобщават от Държавна агенция за метрологичен и технически надзор.

Инспекторите на ДАМТН са проверили за техническа изправност, правилна употреба и съответствие със законовите изисквания общо 301 везни, използвани за пряка продажба на месо и месни продукти. За 11 от тях (3,6 % от проверените) е било установено несъответствие със законовите изисквания. Те не са преминали задължителната ежегодна проверка за средства за измерване в употреба. Несъответстващите везни са спрени от употреба до привеждането им в съответствие с изискванията. На неизрядните търговци са издадени 8 протокола със задължителни предписания. Съставени са и 8 акта за административни нарушения. При проверките не е било констатирано използването на везни, които не са разрешени за измервания.

Предпразнично проверяват дали търговците ни удрят в кантара

Предпразнично проверяват дали търговците ни удрят в кантара

Инспекциите на ДАМТН ще са в цялата страна

Според ДАМТН анализът на резултатите от проверките в края на годината сочи, че сравнително ниският процент на установените нарушения се дължи на системната превантивна дейност през цялата година.

От 1 януари до 30 ноември служителите на Агенцията са извършили проверки в общо 3518 търговски обекта, на пазари и борси на в цялата страна. Инспектирани са общо 5036 везни, като за 536 от тях (11 %) e билоустановено, че не отговарят на законовите изисквания. 92 броя пък са били неразрешени за търговска употреба, 440 са били без знаци от извършена последваща проверка на средства за измерване в употреба, а 6 са били технически неизправни.