През май 2022 г. посещенията на чужденци в България са 803.3 хил, или със 119.7% повече в сравнение с май 2021 година. Регистрирано е увеличение по всички наблюдавани цели. Транзитните преминавания през страната са 37.4% (300.6 хил.) от всички посещения на чужденци в България. Това става ясно от данните на Националния статистически институт (НСИ).

Снимка 579178

Източник: НСИ

От общия брой чужденци, посетили България през май 2022 г., делът на гражданите от Европейския съюз е 48.8% и достига 391.9 хиляди. В сравнение със същия месец на предходната година се увеличават посещенията на граждани от всички наблюдавани страни.

Посещенията на граждани от групата "Други европейски страни" са 335.9 хил., или 41.8% от всички посещения в България. Най-голям брой посещения са регистрирани от Турция - 136.4 хил., или 40.6% от посещенията в тази група.

През май 2022 г. преобладава делът на посещенията с други цели - 52.3%, следвани от посещенията с цел почивка и екскурзия - 33.3%, и със служебна цел - 14.4%

Най-много посещения в България през май 2022 г. са реализирали гражданите от: Румъния - 157.5 хил., Турция - 136.4 хил., Гърция - 84.8 хил., Украйна - 68.0 хил., Сърбия - 52.9 хил., Германия - 48.9 хил., Република Северна Македония - 37.2 хил., Обединеното кралство - 30.2 хил., Полша - 24.3 хил., Израел - 10.3 хиляди.

Пътуванията на български граждани в чужбина през май 2022 г. са 729.4 хил. , или със 119.7% над регистрираните през май 2021 година. Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през май 2022 г. формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 41.6%, следвани от тези с цел почивка и екскурзия - 36.1%, и със служебна цел - 22.3%

Снимка 579177

Източник: НСИ

През май 2022 г. най-голям брой пътувания на български граждани са осъществени към: Турция - 181.5 хил., Гърция - 162.9 хил., Румъния - 87.4 хил., Сърбия - 64.7 хил., Германия - 39.2 хил., Република Северна Македония - 33.8 хил., Италия - 29.2 хил., Австрия - 24.5 хил., Испания - 20.3 хил., Франция - 14.5 хиляди