Омбудсманът Диана Ковачева изпрати писмо до министъра на регионалното развитие Петя Аврамова с шест препоръка за промени в Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС).

"Макар че законът установи някои добри практики, съществуват все още редица проблеми в отношенията между собствениците в сгради в режим на етажна собственост, както и между собствениците и органите на централната и местната власт", пише доц. Ковачева.

Тя посочва, че препоръките са провокирани от множеството жалби и сигнали, които постъпват в институцията, основно заради скандали във входовете и неразбирателство между съседите, когато трябва да се събират средства или да се извършват спешни ремонти.

Сред препоръките на омбудсмана за промени в закона е увеличаване на правото на местните власти да упражняват контрол по прилагането на закона.

Друго предложение на омбудсмана е да се прецизира уредбата на вноските за управление и поддръжка на сградата по отношение на собственици, които не обитават жилищата си. Според сега действащия закон, те могат да не плащат, което води до несправедливо разпределение на разходите.

В тази връзка омбудсманът подчертава, че е добре да се обмисли възможността при разпределянето на разходите за поддръжка на общите части същите да се дължат от собствениците без оглед обитаемостта на самостоятелните им обекти предвид разходите за абонаменти и услуги в сградата, които се плащат непрекъснато. 

Облекчаване на кворумите за провеждане и вземане на решения на общото събрание на собствениците, е друга от препоръките на омбудсмана. Това е необходимо с оглед на нарастващия брой необитаеми жилища в сградите и на незаинтересовани собственици, които не присъстват на общите събрания в сгради в режим на етажна собственост.

Писмото на омбудсмана е свързано и с инициативата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за изготвяне на проект за изменение на ЗУЕС. Срокът за предоставяне на идеи за промяна беше до 15 април тази година, но и до момента няма публикуван проект за обществено обсъждане.

Омбудсманът се надява предложените препоръки да се вземат предвид при изготвяне на законопроекта.