Българското правителство одобри едностранна декларация за изплащане на обезщетение от 5000 евро по жалба пред Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ). Случаят касае нарушение на член 14 във връзка с член 8 от Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи поради дискриминация на основание пол.

През 2017 г., след навършване на 16 години, жалбоподателката започва да тренира в местния футболен отбор за младежи "старша възраст" (16-18 г.), тъй като в родния й град и в цялата страна по това време няма отбор по футбол за девойки "старша възраст".

След като преминава медицински преглед и получава футболен паспорт, треньорите й изпращат молба до Зоналния съвет на Българския футболен съюз във Велико Търново да я картотекират като състезател. БФС отказва молбата на основание, че е жена.

Вземайки предвид практиката на ЕСПЧ, българското правителство одобри декларация на основание член 37 от Конвенцията.

МС обнови състава на Националния съвет за превенция и защита от домашното насилие

МС обнови състава на Националния съвет за превенция и защита от домашното насилие

Сменени са девет представители на държавата