Социалното министерство предлага и през новата учебна година първокласниците от бедни семейства да получат еднократна помощ от 250 лева, съобщи БНР. 

Проектът на постановлението е публикуван за обществено обсъждане.

Сумата е същата спрямо предходните години, получават я децата от семейства с доход за предходните 12 месеца, равен или по малък от 450 лева на човек.

Без доходен тест еднократната помощ получават децата с увреждания, тези с един жив родител, настанени за отглеждане в приемни семейства или при близки и роднини.

Очаква се за учебната 2020/2021 година подпомагането да подкрепи 43 хиляди и 800 деца записани в първи клас.

Осигурените средства са близо 11 милиона лева.