Социалното министерство препоръчва топлият обяд от обществените трапезарии да се разнася до домовете на нуждаещите се. Препоръката вече е изпратена до кметовете на общини.

В момента такава услуга се предлага в 97 населени места в страната за около 20 000 души. От МТСП посочват, че ако кметовете не могат да организират предоставяне на храната по домовете, трябва да актуализират графиците за раздаване на обяда в трапезариите, за да не се допуска струпване на много хора на едно място.

Потребителите на услугата и ангажираният с предоставянето й персонал трябва да бъдат информирани и да спазват мерките за превенция срещу разпространението на коронавируса.

До три дни общините трябва да представят становище от Регионалните здравни инспекция за реализирането на услугата и дали са спазени необходимите предписания.

Ще продължи и раздаването на хранителни продукти за нуждаещи се в цялата страна по Оперативната програма за храни.

От края на ноември досега общо 457 000 души и техните семейства са получили 241 495 пакета с 16 вида храни от първа необходимост. Това е близо 6000 тона продукти.