Преди закупуване на имот, задължително проверете в Агенцията по вписванията за договор между стария собственик и инвеститора на обекта. Това съветва омбудсманът на Бургас Тодор Стамболиев.

Повод за съвета на обществения посредник на Бургас са няколко сигнала на граждани, оказали се в ситуация без изход, след като закупили имоти.
При изповядване на сделката новите собственици научили, че инвеститорът ги задължава да плащат месечна такса, като за затворен комплекс. Имало ограничение в избора само на един единствен интернет доставчик. В случай на отказ от страна на купувачите да се съобразят с тези условия, инвеститорът отказвал да раздаде чипове за достъп до асансьора в сградата.

В тази заплетена ситуация са попаднали хора, закупили имоти в новопостроена кооперация в комплекс "Изгрев", до църква "Св. Анастасий". Инвеститорът е известна строителна фирма.

"Оказа се, че при изповядване на сделката, инвеститорът ни изненада с договор за поддръжка, който не е описан в предварителния договор за покупко-продажба, и държи да го подпишем пред нотариус. Срокът на договора е за пет години и е изключително императивен. В случай, че не подпишем, ни се отказвало чип за асансьора. Освен това държи да използваме само един определен интернет доставчик, иначе ще ни събира наем за изградено трасе за интернет", пишат в сигнала си до обществения посредник потърпевши.

Месечната сума за поддръжка, която трябва да заплатят е в размер на 50 или 60 лева в зависимост от апартамента и 10 лева за гараж, а кооперацията дори не е от типа "затворен комплекс".

"Предупреждавам всички хора, които си купуват апартаменти или недвижим имот, задължително да направят справка в Агенция по вписванията преди закупуването на имота.

Трябва да проверят дали има вписан договор за управление и поддръжка на общите части на сградат. Ако са вписани между стария собственик и инвеститора на обекта, условията по този договор обвързват купувача с тях", предупреди бургаският омбудсман Тодор Стамболиев.

В конкретния случай договорът е за пет години. Време, в което собствениците на апартаменти ще трябва да заплащат месечна такса от над 60 лева. Обектът, построен в комплекс "Изгрев" не е от затворен тип", заяви Стамболиев.

По Закона за управление на етажната собственост, такъв тип договори могат да бъдат вписани в Агенцията по вписванията само, ако се касае за "Жилищен комплекс от затворен тип". Това означава, че на обособен като отделен урегулиран поземлен имот, са построени сгради в режим на етажна собственост и други обекти, обслужващи собствениците и обитателите, при спазване на изисквания за контролиран достъп за външни лица.

Оказва се, че всъщност кооперацията в комплекс " Изгрев" е само една, а контролираният достъп до апартаментите с чип, не я прави от типа "затворен комплекс", казва още омбудсманът.

Казусът засяга собственици на 128 апартамента в комплекс "Изгрев", като за всички тях има вписани подобни договори, които не са били заявени в предварителните договори за покупко- продажба.

За да не се стига до такива заплетени казуси и сложни ситуации, най-добре е да се направи необходимата справка в Агенцията по вписванията, призовава настоящите и бъдещите купувачи на недвижими имоти Тодор Стамболиев.