Върховната административна прокуратура (ВАП) възложи да се направят проверки на безопасността на услугите, които се предлагат в плувните басейни и плажове в страната.

В хода на проверките ще се проверява и дали са спазени здравните изисквания.

Целта на одита е да се защити здравето на хората във времето, когато ползването на плувни басейни и плажове е най-често.

3-годишно дете пострада в джакузи

3-годишно дете пострада в джакузи

Поредният инцидент с джакузи у нас

Проверките ще се извършват от председателя на Комисията за защита на потребителите (КЗП) и главния държавен здравен инспектор, респективно и регионалните здравни инспекции в страната, предвид правомощията им за извършване на контрол и налагане на санкции по Закона за защита на потребителите и Закона за здравето.

Ще се проверяват всички предлагани услуги в различните басейни в страната, като ще се следи за качеството на водата за къпане. Обект на проверките ще са и различни стоки, които се предлагат в обектите.

Срокът за извършване на възложените проверки е до 15 август 2019 година, когато одитиращите трябва да представят на ВАП обобщена информация за констатираните нарушения и предприетите за отстраняването им действия.

Родители се оплакват от лоши условия в плувен басейн във Велико Търново

Родители се оплакват от лоши условия в плувен басейн във Велико Търново

Искат намаляване на таксата за децата им