Видеозаписи в дом за деца с увреждания в Габрово показват случаи на насилие, съобщи БНТ. От кадрите се вижда, че две от служителките в дома са упражнявали насилие над децата, настанени там. 

След сигналите до прокуратурата и до Държавната агенция за закрила на детето проверките продължават.

Кметът на Габрово Таня Христова заяви, че е получила записите от директорката на дома и каза, че ще бъде безкомпромисна. Към момента в дома в Габрово живеят 7 деца и 3-ма младежи с увреждания.

"Нито мога да разбера отношението към децата, нито защо са били крити и направени тези записи", категорична бе Таня Христова.

На записите се вижда как има насилие спрямо децата от две служителки, които не отричат, че са те на кадрите. Според служителките, директорката е направила всичко нарочно.

За насилието в дома в Габрово били подавани сигнали, но никой не знаел и не е реагирал, информира bTV.

Това стана ясно от обясненията на служителката, направила записите, ръководителката на центъра, кмета на общината и директорът на териториалната агенция за социално подпомагане.

Записите са направени от социален работник за периода между 2016 и 2017 г. Те излизат в публичното пространство едва сега заради междуличностен конфликт.

От обясненията на работника, ръководителя на центъра, кмета и социално подпомагане става ясно, че за насилието са подавани сигнали и все пак... никой отговорен не е знаел за него. Наказани също още няма.

Представител на неправителствена организация - Шанай Мустафа, която е майка на дете с увреждане, разказа че е видяла дете с луксация и церебрална парализа, чийто крак бил "вързан за врата с колан".

По думите ѝ медицинският преглед е показал, че голяма част от децата имат нужда от операция, но такава още не е направена. "Децата имат потенциал, но не получават адекватна медицинска грижа. При деца с увреждания грижата се състои в това да получават адекватна терапия. Мисля, че тези записи не показват всичко, което се случва", каза Мустафа.

Според социалния работник, който е направил записите - Йорданка Милчева, клиповете показват само малка част от случващото се. По думите й клипът е видян от ръководителя на центъра Маринела Лазарова, която от своя страна е поискала среща с Даниела Василева - директор дирекция "Образование и социални дейности", която през 2014 - 2015 г. е била ръководител на проекта, по който е започнала услугата.

Според социалния работник, от 2015 до 2017 г. ръководителят на проекта не е посещавал центъра, за да види ситуацията на място.

От 2 месеца Милчева не работи в центъра от два месеца. По думите й, не всички служители се държали зле с децата.

Ръководителят на център "Хризантема" Маринела Лазарова обясни, че през декември й е изпратила сигнал до омбудсмана, а на 11 януари официално е сигнализирала прокуратурата. Тя е показала записа на директорката, но сигналът вероятно не е предаден към отговорните институции.