По повод 13 май - Международното полево учение за реакция при бедствия и кризи 35 професионалисти от Червения кръст, Червения полумесец, екипи на Планинските спасителни служби (ПСС) с кучета за издирване и представители на ГД "Пожарна безопасност и защита на населението" показаха симулация на силно разрушително земетресение в голям мащаб в село близко до базата на БЧК в Лозен.

Екипите показаха гъвкавост и бързина, като изключително бързо стигнаха до пострадалите хора от "земетресението" и ги спасиха.

От своя страна директорът на "Мениджмънт на бедствията" и ръководител на проекта Ясен Сливенски обясни пред журналисти, че вече е преминал теоретичния курс на обучение на екипите. След обучението два дни и половина има полево учение, като те съдействат на БЧК в осъществяването и съставянето на план на операция за спасяване на множество пострадали. След приключването екипите могат да работят, в която и да е точка на света.

От международните екипи се изисква да провеждат среща с различни представители на местната власт и партньори от Единната спасителна система. Сливенски посочи, че цялото упражнение се провежда с цел учение, като за него в БЧК имат представители от над 25 национални дружества от цял свят.

Дейностите, които се изискват от учащите се, са най-вече спасителните дейности, както и обучение да работят при издирване на затрупани хора в развалини.

"В първите няколко дни най-важното е да се спасят колкото се може повече човешки животи, а тези, които са оцелели, се нуждаят от грижи", поясни Сливенски.

"Наред с държавата и местната власт, БЧК има своята роля за осигуряване на най-необходимото в първите моменти след бедствието", отбеляза той. Освен това БЧК осъществява и психосоциална подкрепа на бедстващи хора вследствие от земетресение.

Учението има за цел да тества участниците в симулацията, като ги постави в условия, най-близки до реалните, и ги накара да действат под времеви натиск и силно напрежение. Те трябва да работят заедно, за да изготвят "План за действие" и да изпълнят около 40 различни задачи, събирайки информация от всички хора, с които ще се срещнат - хора от местната общност, загубили своите домове; лекари, опитващи се да лекуват своите пациенти, след като болницата им е претърпяла щети; структурите на гражданската защита и полицията, които полагат усилия да опазят безопасността и сигурността на всички и държавните служители, координиращи реакцията при извънредни ситуации. 

Целта на учението е да укрепи капацитета на оперативните специалисти по мениджмънт на бедствията на МФЧК/ЧП в рамките на 10-дневното глобално обучение по проект "Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ: Техническа помощ и изграждане на капацитет", финансиран от Европейския съюз и осъществяван от Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец /МФЧК/ЧП/ съвместно с националните дружества на Червения кръст от Австрия, Италия, Холандия и България.