На фона на срещата на високо равнище между ЕС и Западните Балкани в София се проведе конференция за свободата на печата, която събра журналисти, медийни организации, издатели, неправителствени организации и членове на Европейския парламент, съобщават "Репортери без граници".

Участниците предупреждават за намаляване на силата и независимостта на европейските медии и последваща заплаха за демокрацията. 21 години след Софийската декларация на ЮНЕСКО за свободна и плуралистична медия те публикуват "Софийската декларация", като призовават ЕС да приоритизира свободата на медиите в Европа.

Участниците, представляващи медийния сектор в Европа, посочват нарастващия политически натиск и нарастващия политически контрол над медиите в редица страни от Централна и Източна Европа. Визират България, Полша, Чехия, Унгария, Словакия и Сърбия. Конференцията се съсредоточава и върху устойчивостта на бизнес моделите на медиите и предизвикателствата, свързани с цифровата трансформация на традиционните медии.

Ерозията на европейския демократичен модел, тенденция, наблюдавана през последните години, продължава все повече да тревожи медиите. Традиционно безопасната среда за журналистите в Европа започва да се влошава след убийствата и заплахите за разследващи репортери, както и безпрецедентните вербални атаки срещу медии.

Неотдавнашните събития в някои от държавите-членки на ЕС очевидно нарушават националното и международното право, когато става дума за защита на свободата на медиите. ЕС и Съветът на Европа са създали правни процедури за защита на свободата на изразяване в Съда на Европейския съюз и Европейски съд по правата на човека. Въпреки това тези структури понякога не са достатъчни, за да поддържат и наложат основните европейски ценности и конституционните си традиции.

"Комбинацията от различни фактори, като убийствата на журналисти и физическите заплахи срещу тях, нарастващия политически и институционален натиск, репресивното законодателство, насочено към медиите, разрушителните технологии и финансовата криза, поставиха съществуването на свободните медии в редица европейски страни страните в риск", коментира Полин Адес-Мевел, ръководител на ЕС-Балкани на "Репортери без граници".

Декларацията набелязва няколко практически мерки: 

Новопредложените от Европейската комисия правила, които предвиждат разпределение на средствата от ЕС, свързани със състоянието на върховенството на закона във всяка страна, трябва да включват и показатели за свобода на медиите. На този етап предложението на ЕС за обвързване на финансирането с върховенството на закона е твърде ограничено и не споменава изрично свободата на печата като предпоставка за получаване на европейски пари.

Необходимо е да се разработят механизми, гарантиращи устойчиво медийно финансиране: Софийската декларация препоръчва създаването на Фонд за защита на свободата на медиите, който да подпомага активисти и издатели при предприемането на съдебни действия срещу злоупотреби с власт от правителствата и да финансира трансгранични разследвания.

Необходимо е да се осигурят по-ефективни правила за авторското право, съвременни правила за ДДС и справедлива реформа за електронна поверителност. По-специално ЕС трябва да подкрепя правото на издателя във връзка с реформата на авторските права, за да подобрят равнопоставеността с основните цифрови платформи като Facebook и Google и да помогнат да се наложат вече съществуващите права върху интелектуалната собственост.

Декларацията, приета в края на конференцията, е отворен документ и в бъдеще ще бъде актуализирана с нови случаи и нови страни.

"Репортери без граници" с тревога за медийния климат в България

"Репортери без граници" с тревога за медийния климат в България

Натискът върху независимите медии е систематичен през последните десет години, коментират от Съюза на издателите в България