Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) стартира процедура за изготвянето на проект за консервация и реставрация на част от археологическите обекти на АМ "Струма" край Покровник, които имат експозиционна стойност.

Това е възможно след като агенцията получи от Специализирания експертен съвет за опазване на недвижимите културни ценности указание, с което се предписва преместване на римската фамилна гробница и раннохристянската църква в проучения участък.

На място ще бъдат запазени частите от римската вила и баня, които са извън трасето на магистралата.

След като бъде изготвен проектът той трябва да се гласува от Националния институт за недвижимо културно наследство и Министерството на културата.

Строителството в участъка на археологическия обект ще продължи след приемането на тези дейности от институциите.