Регионалната екологична инспекция в Пловдив предоставя безплатно информация по всички въпроси, касаещи защитените територии, в това число и по „Натура 2000".

Тези, които се интересуват, могат да получат информация дали земите им попадат в „Натура 2000" или в други защитени територии и какъв е режимът в тях, с който трябва да се съобразяват, информират от инспекцията.

Освен за досегашните мерки за опазване на биоразнообразието експертите предоставят информация и за предвидените мерки за защитените по „Натура 2000" места.