Заради сигнали на граждани за замърсяване на въздуха и миризми РИОСВ - Велико Търново продължават контролните измервания в района на цеха на фирма "Кроношпан България" ЕООД.

Резултатите ще бъдат готови в края на седмицата, съобщиха от районната инспекция по околна среда.

Прах и въглеводороди са двата показатели, предвидени за контрол на производство на плоскости от дървесни частици в Закона за чистотата на атмосферния въздух .

Към настоящия момент са извършени пет измервания на двата източника на емисии - сушилнята и пресата, като резултатите от анализа на пробите сочат, че съдържанието на двата показателя е под пределно допустимите норми.

При измерването на прах на изход от сушилнята, извършено от регионалната лаборатория, са получени резултати от 60 мг/м3 прах, като е превишена допустимата норма от 50 мг/м3. За превишението е наложена месечна санкция на фирмата.