За достойно заплащане на труда на анестезиолозите, работещи с новородени с лицеви аномалии настояват от Асоциация "Лицеви аномалии" (АЛА). От там алармират, че в момента лечението на такива деца, което е много сложно, е поставено в риск.

В Отделението по пластично-възстановителна хирургия за деца в УМБАЛ "Св. Георги" - Пловдив се лекуват 90% от пациентите с вродени лицеви аномалии в България.

Към момента се използват две клинични пътеки за осигуряване на хирургичното лечение: КП 230 на стойност 900 лв. и КП 236 на стойност 1700 лв. за хирургично лечение на остатъчни дефекти на лицеви аномалии при по-големи деца и възрастни.

Сега новородените и децата до 1 година получават първично лечение, което се изпълнява по по-ниско платената клинична пътека. Голяма част от стойността на всяка пътека се задържа от болницата за присъщите ѝ разходи. За заплащане на труда на екипа - оператор, анестезиолог, медицински сестри и санитари от всяка клинична пътека остават под 20% от стойността на пътеката.

В единствения специализиран център проблемът с анестезиолозите съществува от много години.

Асоциацията досега е намирала начин да осигури с допълнителен договор и средства двама детски анестезиолози осъществяват тази дейност, но това не е трайно решение. АЛА е осигурила  заплащане от 100 лева за анестезия на техния труд, без да може да направи същото за останалия медицински персонал.

За сравнение - заплащането на труда на анестезиолога при хирургия за новородени с  други аномалии в детската хирургия е между 400 - 500 лв. на анестезия. Там стойностите на клиничните  пътеки, при сходна патология, са между 4000 лв. и 5000 лв., което дава възможност за подобаващото заплащане на труда на анестезиолога.

АЛА, като пациентска организация, настояват да се създаде отделна клинична пътека, като стойността ѝ е не по-малка от 4000 лв. Годишно в България се раждат около 80 бебета с лицеви аномалии.

"Първичното лечение при тази патология трябва да бъде проведена през първата година от живота им. Именно инвестицията в ранното им детство, включително медицинската интервенция, ще спести много разходи на социалната политика, здравеопазването и за интегрирането на децата в образователната система.", коментира Жана Ангелова, председател на АЛА.