С 30% по-евтини детски градини плащат родителите в Бургас, съобщи "24 часа".  Намалението вече е факт след като през февруари общинският съвет го гласува по предложение на БСП.

"Родителите също така вече не заплащат за времето, в което децата не са били в съответните детски заведения, при условие че отсъствието им е извинено по надлежния ред с болничен лист. Този намален разход в семейния бюджет може да бъде разглеждан и като антикризисна мярка в момент на пандемия от КОВИД-19. Намалените такси ще оставят между 300 - 600 лева в зависимост от броя на децата годишно в семейния бюджет", коментира общинският съветник от БСП Христо Панайотов, който бе вносител на докладната.

С решение на Общински съвет - Бургас от 27 февруари тази година беше направена промяна в тарифата за местни данъци и такси, с което от 1-ви октомври се регламентира спада с 30% в таксите.