Данните за първите шест месеца на 2019 г. показват, че броят на фините прахови частици намалява с почти 36% в сравнение със същия период на 2018 г. Информацията представи заместник-кметът по околна среда в Столична община Йоана Христова на петата поред дискусия, посветена на проблемите и решенията със замърсяването на въздуха на територията на Столична община.

МС прие програма за контрол на замърсяването на въздуха 2020-2030

МС прие програма за контрол на замърсяването на въздуха 2020-2030

Повторно свързване към централно отопление и нови връзки към него

Тя увери, че работата през последните години на Столична община с гражданите, неправителствените организации и държавните институции е довела до добър резултат за намаляване нивата на фините прахови частици в столицата. Същевременно с това са поставени още 30 контейнера за отделно събиране на текстилни отпадъци, за да може те да не достигат до крайния потребител.

Хората започнаха да изхвърлят все по-разделно своите отпадъци и контролът на Столична община в тази посока е завишен, похвали се Христова и допълни, че миенето на улиците също става по-интензивно. СО дори имала случаи, в които граждани се обаждали в общината, за да кажат колко добре са били измити столичните улици.

"Контролът от страна на Столичния инспекторат става все по-интензивен, връщат се фирми и се налагат и санкции", предупреди Христова, според която това е още една мярка за подобряване качеството на атмосферния въздух. Увеличава се качеството на разделното събиране на едрогабаритни отпадъци, като стари мебели и ремонтни дейности например. Сключени са договори и за разделното събиране на гуми, така че гражданите да могат да дадат старите си гуми на специални площадки за горене.

Поставени са 25 филтъра в района на столичния район "Красна поляна", а в момента тече процедура за доставка на 2 000 филтъра на територията на Столична община, които да бъдат поставени през годините до края на 2023 г.

Отделен е финансов ресурс в размер на 57 млн. лв., който да послужи за подмяната на отоплителните, остарели и неефективни инсталации на домакинствата. Целта е до края на годината да стартира широка разяснителна кампания, както и при какви условия могат да кандидатстват хората, за да им бъдат подменени отоплителните инсталации, разясни Христова.

На територията на СО 55 000 домакинства се отопляват на твърдо битово гориво, а в идните 3 години на 20 000 домакинства ще бъдат подменени старите отоплителни инсталации.

Димов отчита замърсяване на въздуха от пожари, но всичко е в норма

Димов отчита замърсяване на въздуха от пожари, но всичко е в норма

За АЧС, МОСВ се старае да дава терени за загробване, извън вододайни зони

По отношение на транспорта продължават усилията на Столична община за доставка на нови автобуси, които са категория Евро 6. До настоящия момент 90% от автобусния състав на територията на СО е най-висока категория, доставят се и първите електробуси. Изграждат се и нови зарядни станции, с което за транспортната обезпеченост в рамките на СО се прави достатъчно.

"За съжаление обаче качеството на атмосферния въздух все още не е толкова добро, колкото ни се иска да бъде и да го видим", отчете заместник - кметът. Столична община е в процедура по доставка на автоматични станции, като паралелно с това приключи инсталирането на 22 сензора на различни локации в столицата.

От своя страна омбудсманът Диана Ковачева напомни, че през 2017 г. има осъдително решение от страна на съда на Европейския съюз във връзка с фините прахови частици, а на 25 юли Европейската комисия предяви нов иск срещу България за повишените нива на фините прахови частици.

По думите на омбудсмана правото на гражданите да имат здравословна и благоприятна околна среда е конституционно защитено право. Световната здравна организация (СЗО) и Европейската агенция за околна среда отдавна алармират, че замърсяването на атмосферния въздух води до влошаване на здравето и опасност за живота на населението, предупреди Ковачева.

Чистотата и качеството на атмосферния въздух не са проблем само на София, а ангажимент на всички граждани, за да се подобри неговото качество. Омбудсманът смята, че е важно институциите да информират гражданите за напредъка и за мерките, които предприемат. Гражданите трябва да имат форум и възможност да споделят с институциите проблемите, да бъдат обсъдени мерките, които могат да се предприемат, акцентира Ковачева.

Според Ковачева ще бъде интересно по какъв начин се изпълняват привременните мерки, разпоредени от Софийския градски съд.

На свой ред Александър Симидчиев от "Въздух за здраве" алармира, че в дните, когато има превишаване нивата на фините прахови частици контактите към Бърза помощ се увеличават. Трябва да се влезе в рамките на административните регулаторни стандарти, но да се обърне внимание как да се минимализира рискът по отношение здравето на населението, призова той.