Регионалната инспекция по околната среда и водите във Варна наложи текуща санкция в размер на 21 412 лева на ВиК-Варна за замърсяване на Черно море.

Замърсяването е станало през есента на миналата година от Пречиствателната станция за отпадни води в "Златни пясъци".

Санкцията е наложена след проверки на РИОСВ и анализиране на взетите водни проби от Регионална лаборатория-Варна към Изпълнителната агенция по околна среда, съобщиха от екоинспекцията, цитирани от „Днес +".

Установено е изпускане на отпадъчни води с показатели, превишаващи емисионните ограничения, заложени в разрешителното за заустване, издадено от МОСВ на дружеството.