Съветът за електронни медии - СЕМ взе решение на днешно заседание, с което допуска до трети етап на обявената Процедура за избор на генерален директор на Българското национално радио - изслушване, следните кандидати: Светослав Костов; Митко Димитров; Валерий Тодоров; Даниела Манолова; Александър Велев.

Изслушванията на допуснатите кандидати ще се проведат в поредност, съгласно входящия номер на заявлението за участие в процедурата, подадено в СЕМ:

За 26 юни 2019 г.: 9:30 ч. - 11:45 ч. - Светослав Костов (вх. № РД-22 25-00-2/27.05.2019 г.); 12:15 ч. - 14:30 ч. - Митко Димитров (вх. № РД-22 25-00-3/27.05.2019 г.); 14:45 ч. - 17:00 ч. - Валерий Тодоров (вх. № РД-22 25-00-4/27.05.2019 г.) За 27 юни 2019 г.: 9:30 ч. - 11:45 ч. - Даниела Манолова (вх. № РД-22 25-00-5/27.05.2019 г.); 13:00 ч. - 15:15 ч. - Александър Велев (вх. № РД-22 25-00-6/27.05.2019 г.)

Шест кандидати за генерален директор на БНР

Шест кандидати за генерален директор на БНР

Изслушванията пред СЕМ - на 26 и 27 юни. Изборът - на 28 юни

Съветът прие правила за изслушване на кандидатите:

Изслушванията се ръководят от председателя на Съвета за електронни медии и се протоколират и записват чрез устройства, регистриращи звук. Изслушванията се предават директно от Българското национално радио - Радио Бинар.

По време на изслушванията могат да присъстват журналисти без право да участват с въпроси и коментари.

Изслушването се състои от: Кратко представяне от кандидата на концепцията за неговата дейност в обществената медия - до 15 минути. Отговори на въпроси, задавани от членовете на Съвета за електронни медии. Всеки член на Съвета има възможност в рамките на до 10 минути да отправи своите въпроси към кандидата. Времетраенето на отговорите е общо до 40 минути с възможност за удължаване, но с не повече от 10 минути.

След приключване на изслушването, председателят на СЕМ дава възможност на представители от БНР да зададат въпроси. Времето за изложение на всички въпроси е общо до 5 минути. На кандидата се предоставя право на отговор след изчерпване на зададените въпроси към него. Времето за отговор е до 10 минути.

След приключване на изслушването от СЕМ и отговорите на запитванията от страна на представителите на Българското национално радио, Съветът за електронни медии, при изразено съгласие от страна на кандидата, предоставя възможност на присъстващите журналисти да зададат своите въпроси. Тази възможност ще бъде реализирана в паузите между изслушванията на отделните кандидати и в рамките на не повече от 15 минути.

На 28 юни става ясен новият шеф на БНР

На 28 юни става ясен новият шеф на БНР

Днес СЕМ стартира процедурата за избор на генерален директор