Шест са кандидатурите за генерален директор на Българското национално радио (БНР), пишат от обществената медия.

Днес в 17 часа изтече срокът за подаване на документи на кандидатите за генерален директор на националното радио.

Процедурата беше отворена на 9 май от Съвета за електронни медии (СЕМ). Тогава беше обявен и изборът за генерален директор на националната телевизия (БНТ).

Своите концепции за ръководене на БНР са подали общо 6 кандидати. Това са Светослав Костов, Митко Димитров, Валерий Тодоров, Даниела Манолова, Александър Велев и Анета Милкова (по реда на приемане).

На 28 юни става ясен новият шеф на БНР

На 28 юни става ясен новият шеф на БНР

Днес СЕМ стартира процедурата за избор на генерален директор

Пред БНР председателят на СЕМ София Владимирова уточни, че предстои да се назначи техническа комисия, която ще проверява документите на кандидатите за съответствие със закона и за допустимост.

За кандидатите за генерален директор на БНР се изисква не по-малко от 5-годишен трудов стаж в радио.

Мандатът на генералния директор на БНР Александър Велев изтича на 29 май, но съгласно промяна в Закона за радиото и телевизията (ЗРТ) той ще изпълнява своите правомощия до встъпване в длъжност на нов генерален директор.

Според приетия СЕМ график за провеждане на конкурса съветът трябва до 18 юни да оповести на интернет страницата си кандидатите, които са допуснати до участие в процедурата. До 24 юни трябва да стане ясен и списъкът на тези, които са допуснати до изслушване.

За изслушванията са предвидени датите 26 и 27 юни.

Ръководствата на БНР и на БНТ да са с 5-годишен мандат предвижда законопроект

Ръководствата на БНР и на БНТ да са с 5-годишен мандат предвижда законопроект

Сега мандатът е 3-годишен

На 28 юни СЕМ определя с решение кандидата, избран за генерален директор на БНР.

Ако никой от кандидатите не получи най-малко три гласа, един час по-късно трябва да бъде насрочено второ заседание.

В случай че общественото радио остане без избран генерален директор, един час по-късно трябва да се насрочи още едно заседание.

Ако и на третото поредно заседание не бъде избран генерален директор на БНР, процедурата се прекратява.

СЕМ освободи предсрочно Виктор Серафимов като член на УС на БНР

СЕМ освободи предсрочно Виктор Серафимов като член на УС на БНР

Освободен бе с 5 гласа "за"