Увеличаване мандата на генералните директори на БНР и на БНТ от три на пет години предвиждат промените в Закона за радиото и телевизията. Проектът е внесен от депутати от ГЕРБ и ДПС, информира БНР.

Паралелно се увеличава и мандатът на Управителните съвети на двете обществени медии на по пет години.

До месец СГС решава за Каменаров

До месец СГС решава за Каменаров

Делото срещу директора на БНТ приключи

Предвижда се законът да влезе в сила от деня на обнародването му в Държавен вестник.

Мотивът за по-дългия мандат на ръководствата на двете медии е, че страните-членки на Европейския съюз, които се намират в сравним общественополитически, социален и културен етап от развитието си прилагат режим с петгодишен мандат на управление на обществените медии.

Целта е да се намалят поне част от проблемите, с които се сблъскват БНР и БНТ на всеки три години.