Като специална определи годината проф. Николай Овчаров. Така той лично я дефинира на пресконференцията си за края на археологическия сезон в Златоград.

Проучени са два паметника в околността на Златоград. Те са спонсорирани от хората в града.

Църквата край с. Добромирци е единият обект. Малка част от нея е била разкрита досега, а край нея, в радиус от 4-5 км, има поне 5 църковни обекта. Обектите показват, че районът е бил населен предимно с християни и оборват тезите за мюсюлманското население.

Открити са и монети от 9 в., златна монета от 14 в и сребърни монети на цар Иван Александър.

При разкопките под църквата, датирана към 13-14 век, археолозите са попаднали на основи на друга църква - предполага се по-ранна, 9-10 век. Представлява преходна форма между класическата базилика от ранно християнския период и класическата византийска средновековна църква.

Легендите разказват, че именно там е завършил живота си патриарх Евтимий. Фактът, доказващ това, че при разкопки се открива богато погребан архиерей в митра, а и до днес се мълви, че епископската митра, която се пази, прави чудеса.

Тези факти, както и разкритото преди години монетно съкровище от 135 монети на Цар Иван Шишман, намиращото се сега в експозицията на регионалния музей в Кърджали, дават основание на проф. Овчаров да не се отказва от хипотезата си, че може би тук, между Бенковски и Добромирци, е изкарал последните си дни патриарх Евтимий.