Кабелните оператори - членове на Асоциацията на българските кабелни оператори А.Б.К.О. и НСМСКО "ТВ клуб 2000", ще спрат разпространението на програмата на телевизия СКАТ.

Причината за това са изтеклите договори за разпространение на програмата на СКАТ, посочват операторите.

Те допълват, че представителите на телевизията многократно са отказвали  среща с управителните съвети на двете сдружения, на която да бъдат обсъдени условията за продължаване на договорните взаимоотношения.

Двете дружества са изпратили три покани за среща с представителите на телевизията, които обаче не са били уважени.

Искането на среща е било заради изтеклите договори на част от членовете на А.Б.К.О. и НСМСКО "ТВ клуб 2000" със СКАТ, техническите проблеми при пренасянето на сигнала на телевизионната програма и предявените искания от телевизията за заплащане от страна на кабелните оператори за разпространението на тяхната телевизионна програма.

По думите на изпълнителния директор на А.Б.К.О Магдалена Георгиева поведението на представителите на тв СКАТ е повече от арогантно. Тя добави, че излъчването ще бъде преустановено още от утре.

С отказа за диалог от СКАТ, управителните съвети на двете дружества смятат, че са изчерпани възможностите за преговори. Така единственият законосъобразен ход след изтичането на валидните договори е спиране на разпространението на телевизионната програма на СКАТ, допълват от там.

Предлагаме ви и официално изявление на управителите на СКАТ:
Днес бяхме изненадани от съобщение на информационните агенции за намерения на две асоциации на кабелни оператори - АБКО и НСМСКО, да спрат излъчването на телевизия СКАТ.

Като причина за спирането се изтъква

  1. изтекли договори за разпространение на програмата;
  2. отказ за среща с ръководствата на дружествата;
  3. технически проблеми при приемането на сигнала;

В тази връзка декларираме, че:

  1. изтеклите и неподновени за 2009 г. договори с кабелни оператори са 15 бр. от всичките възможни 250 оператори в България. По-голямата част от редовните оператори дори са платили на месечните си такси за м. януари и февруари;
  2. договорите за програмата „СКАТ", както и за всички други ТВ програми се сключват между собственика на програмата и конкретния кабелен оператор. По тази причина асоциациите на са страна по договорите и нямат отношение към конкретните клаузи на договорите. Единствената получена покана за разговори е получена по факса в централата на „СКАТ" в Бургас на  9 февруари и е за среща на 9 февруари в София;
  3. програмата „СКАТ" се транслира от норвежкия спътник THORR 3, известен с високото качество и непрекъсваемост на сигнала и е дублирана с излъчване от гръцкия спътник HELLAS.

Като се вземе под внимание фактът, че „СКАТ" запазва цените на абонат непроменени за 2009 г. - 0.06 - 0.08 лв на абонат ( въпреки повишените разходи), става ясно, че решението на гореспоменатите ръководства са лишени от сериозна аргументация.

Според нас причините за призива на АБКО и НСМСКО са чисто политически и са взети под съответен определен политически натиск.

С интерес очакваме каква ще бъде реакцията на организациите, защитаващи свободата на информацията, в присъединената към Европейския съюз България.

Заглушаването до преди 20 години на БиБиСи, Свободна Европа и др.радиостанции не попречи те да бъдат най-слушаните.

Депутатите от Атака научиха от news.bg новината, че е спряно излъчването на телевизия СКАТ. Те са на обиколка в страната, където се срещат с избиратели. Според Павел Шопов тази инициатива на кабелните оператори определено прилича на  политическа поръчка.