Спряха месечните помощи на 100 семейства от Враца със 109 деца, съобщи БНР.

Причината за крайната мярка от социалните служители е, че децата са допуснали повече от 3 неприсъствени дни в детската градина от деца на възраст 5 години и 5 неизвинени отсъствия от ученици.

За последния месец от 2019 г. от дирекция "Социално подпомагане" във Враца са подпомогнали с детски надбавки 12 110 деца и ученика с общо 1 466 661 лева, съобщи директорът Мария Търнавска.

За периода са преведени и 685 686 лева за 1 290 деца с трайни увреждания и 7 015 лева на 61 деца, които са без право на наследствена пенсия от починал родител. 42 лица от областта са получили 13 305 лева помощ за задоволяване на инцидентно възникнали здравни, образователни, комунално-битови и други жизненоважни потребности.