В Пловдив започна изграждането на първия в България международен научен център за върхови изследвания в областта на растителната биология и биотехнология, съобщи БНТ.

Амбициозното начинание е резултат от съвместната работа на три български и два германски института и е с бюджет от 30 млн. евро, осигурени от Европейския съюз.

Днес започна изграждането на научния кампус върху терен от 22 декара, но изследователският проект работи от 3 години и вече има авториретни научни разработки и над 70 академични публикации в областта на растителните и био технологии.

В научния център ще работят 10 изследователски екипа, очакват се над 70 учени от цял свят. Аграрният университет в Пловдив вече има подписан рамков договор за сътрудничество.

Проф. Христина Янчева, ректор на Аграрния университет пояснява, че се предвижда обмен на учени, посещение на студенти в центъра, разработване на на дипломни работи, образователни услуги към центъра, както и разработване на съвместни проекти.

Голяма инвестиция ще бъде направена за оборудването на Центъра.

Стефан Стоянов, зам.-кмет на Пловдив уточнява, че ще бъдат поканени и всички университети от страната и научни институти.

Изграждането на центъра се очаква да приключи догодина.