До 2030 г. трима от всеки пет души ще живеят в градовете. Очаква се населението в бедните квартали по света да се удвои до 2 млрд. души.

Тази прогноза направи националният директор на Habitat of Humanity Bulgaria Минчо Бенов по време на откриването на международната конференция "Устойчиви градове - нови възможности и предизвикателства пред общините".

Форумът разглежда устойчивото развитие на съвременните градове в контекста на нарастващата урбанизация, климатичните промени и жилищните проблеми на съвременните градски територии както и действията на общините за тяхното решаване.

Бенов отбеляза, че урбанизацията е тенденцията, оято трансформира най-много през последния век и може да е източник както на предизвикателства, така и на решения.

Според него хората масово ще се преместят в градовете, за да търсят нова работа, като по този начин растежът на населението ще превиши темпа, в който градовете могат да отворят нуждата от жилища.

"В момента един от всеки седем души на планетата живее в неправомерно застроени и пренаселени градски територии, с недостатъчна инфраструктура, електричество, вода и канализация", констатира той.

Бенов както и всички присъстващите експерти на събитието се обединиха около решението, че трябва да се подобрят условията на живот в бедните селища по света, да се осигури достъп до базови санитарни условия и до достойно жилище в бъдеще.

"Освен това е налице и нуждата от подобряване на правата върху земята в световен мащаб, тъй като 75% от хората по света нямат нужната документация за земята, на която живеят. Това би породило постоянен страх от изселване", посочи още Бенов. Според него с осигурена собственост или право на ползване на земя, хората ще живеят без страх от изселване и ще инвестират повече в своите семейства, общности и бъдеще.

Малина Крумова, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството отбеляза, че трябва да се търсят интегрирани трайни решения.

"Точно в този контекст този форум е много важен, защото обединява мнението на всички експерти, неправителствени организации, министри. Трябва да мислим комплексно и да разсъждаваме от гледна точка на всеки един човек", посочи още тя.

Крумова подчерта, че ще се работи за подобряване на градската среда, подобряване на блоковото пространство и подобряване на жилищните условия и всички аспекти на градския живот.

Тя призова да бъдем дискусионно настроени и да коментираме открито проблемите, пред които е изправена държавата по отношение на градовете.

На въпрос на news.bg какво е днешното състояние на градовете в България, тя изтъкна, че те стават все по-добри и устойчивото градско развитие набира все по-голяма сила като комплексен подход за решаването на проблеми като например концентрацията на много хора на едно място.

"Много е важно да разглеждаме градовете като системи, за да решаваме транспортните, екологичните и естетичните проблеми, както и социалното и личностното изграждане на хората", добави зам.-министърът.

Тя очаква в бъдеще да има все по-умни градове, да се създаде една автоматизация на градовете и иновации в посока градското развитие, да се обнови жилищния фонд и да се намали енергийната зависимост на градовете, които употребяват изключително много енергия.

Попитана трябва ли да се мисли в посока концентрацията на хора в София да бъде намалена, Крумова отбеляза, че е нужно да бъдем наясно, че не живеем в тоталитарно общество и няма как да имаме постоянна адресна регистрация, която да е наложена на хората.

"Забелязват се тенденции, които принуждават младите семейства с деца да избират по-спокойния и по сигурния начин на живот в по-малките населени места. Не можем да спрем притегателната сила на големите градски ареали, но целта, която сме си поставили, е да ги направим удобни за живот и за икономическо и личностно развитие", заяви тя.

Силвия Георгиева, изпълнителен директор на Националното сдружение на общините от своя страна заяви, че градовете искат да се учат един от друг и е много важно управите им да обменят опит, за да се намерят пътищата за устойчиво развитие на местните общности.

Георгиева обобщи, че една от целите на Националното сдружението на общините е създаването на сигурна и зелена среда, без престъпност, равен достъп до качествени публични услуги, социално-справедлива общност, община, в която уязвимите са защитени.

Форумът ще продължи и на 29 май, а част от темите, които ще бъдат дискутирани по време на втория ден, включват иновативните подходи за териториални планиране, възможностите за финансиране на предизвикателствата пред градската среда и иновационните дейности в градовете.

Международната конференция "Устойчиви градове: Нови предизвикателства и възможности пред общините" е под патронажа на президента на Република България и е подкрепена от Посолството на Кралство Нидерландия в България, Националното сдружение на общините в България, Общинската мрежа за енергийна ефективност "ЕкоЕнергия", Коалиция за подобряване на жилищните условия "Достоен дом", институции, общини и НПО.