827 са настанените бежанци към момента в двата приемателни центъра на Агенцията по бежанците в столицата - в „Овча купел” и „Военна рампа”. Това докладва председателят на агенцията Петя Първанова по време на заседание на Столичния общински съвет.

„От общия капацитет на агенцията, който е 5530 места, на територията на Столична община са осигурени 2030 места – това е регистрационно приемателен център София, който се състои от три обекта – Овча купел, Враждебна и един на Военна рампа. Към настоящия момент обект Враждебна, който е 370 места, не работи. Работят само обектите във Военна рампа и Овча купел”, заяви Първанова.

По думите й настанените към момента 827 души не представляват проблем. Нямало проблем с настаняването и изхранването им. Към настоящия момент нямало сигнали за недоволство или инциденти.

Петя Първанова коментира, че след затварянето на Балканския маршрут на миграция няма увеличен приток на лица. Дори единият от центровете в столицата остава празен и поради това е затворен. При процедурата по настаняване лицата биват интервюирани, снемат им се пръстови отпечатъци, а цялата информация за тяхната идентификация се записва в информационната система на МВР.

МВР ежедневно разполага с данните на лицата, за които е стартирала процедура по закрила. Информация за тях се подава и по информационната система на ЕС”, обясни Първанова.

Тя посочи, че от момента на настаняване за лицата текат процедури като медицинска проверка по стандартите от директивата за международна закрила в страните членки. Първанова обясни, че в „Овча купел” основно се настаняват семейства, малолетни и непълнолетни лица и лица в уязвимо положение. Във Военна рампа преимуществено са настанени лица от Афганистан.

Петя Първанова обясни, че по закон те имат право да бъдат настанявани и на външни адреси, като предварително адресите се предоставят на съответното Районно управление на полицията и с акт на директора на центъра се разрешава на лицето да излезе на външен адрес.

Първанова коментира още, че в регистрационно-приемателните центрове има оборудвани кабинети с лекари и медицинска сестра за лицата, търсещи статут и международна закрила. По отношение на охраната пък всички центрове се охранявали от частна охранителна фирма в тясно сътрудничество с полицията.