В писмо до Централната избирателна комисия (ЦИК), главният секретар на Министерския съвет Ваня Стойчева уточни, че изпълнителната власт няма правомощия да определя вида и размера на параваните за гласуване с хартиени бюлетини. Повод за кореспонденцията е подготвеният проект за решение на ЦИК, в който на Министерския съвет се вменява задължение да определи характеристиките на параваните за предстоящите местни избори на 29 октомври т.г. С този отговор, правителството повтаря своята позиция от времето на служебния кабинет преди парламентарните избори на 2 април т.г.

Според Изборния кодекс, участието на органите на изпълнителната власт е ограничено до организационни и технически дейности по осигуряване на избирателните комисии. "Определянето на изисквания за елементите от оборудването на избирателните секции би представлявало намеса на правителството в изключителните правомощия на избирателните комисии", се казва в писмото.

Параваните за гласуване с хартиени бюлетини се считат за отговорност на общинските администрации. Според методически указания на ЦИК, изискванията и детайлите относно оборудването на изборните помещения, включително параваните, трябва да се определят от ЦИК в съответствие с нейните правомощия.

ЦИК показа 2 бюлетини и две кутии, в които те ще се събират

ЦИК показа 2 бюлетини и две кутии, в които те ще се събират

На фона на първоначалното решение гласовете да се броят заедно

Законовата цел на параваните и преградите е да гарантират тайната на гласуването и да осигурят възможност за гласуване на лица с увредено зрение или затруднения в придвижването. В закона не се изисква тези средства да съответстват на единни технически стандарти, което дава свобода на общинските администрации да се адаптират към конкретните условия в избирателните секции.

Параваните за гласуване с хартиени бюлетини също така трябва да съответстват на изискванията за разполагане на информационни табла, чийто вид и размер се определят от ЦИК. В писмото се подчертава, че уредбата е общо приложима за всички видове избори, включително и тези с избирателни секции извън България.

Ако ЦИК констатира нарушения в изборния процес, включително и по отношение на параваните, тя има правомощия да приеме съответни решения и да ангажира общинските администрации и съответните избирателни комисии, приопомнят от МС.

В заключение, главният секретар на МС увери членовете на ЦИК, че органите на изпълнителната власт ще положат максимални усилия, в рамките на своите правомощия, за да подпомогнат комисията в провеждането на предстоящите избори.

За възхода на хартията и кашоните

За възхода на хартията и кашоните

Кашон - параван от трети вид